Saturday, August 21, 2010

Bina Insan PISMP

Bina Insan Guru

 
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Bina Insan Guru PISMP Semester 1-6.

SEMESTER 1

TAJUK KANDUNGAN PENGAJARAN JAM

1. Perkhemahan
Aktiviti:
1. Mendirikan dan menguruskan perkhemahan.
- Perancangan, pemilihan tapak, pembahagian tugas
- Pembinaan khemah, penyediaan dan penyajian makanan
- Pembubaran khemah
2. Malaysia cergas dan patriotik.
- Nyanyian patriotik
- Menaikkan bendera
- Kawad kaki
- Senamrobik / aktiviti kalistenik
3. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)
- Ice Breaking
- Personaliti Guru dan Konflik Personaliti
- Realiti persekitaran
- Realiti diri dan motivasi keguruan
- Perubahan sikap
- Pembinaan self-esteem
4. Kembara dan Orienteering
- Berjalan merentas rimba
- Berjalan lasak
- Aktiviti penghayatan alam
- Penggunaan kompas dan peta lakaran
- Penyelesaian masalah
5. Aktiviti di air
- Keselamatan di air
- Apungan
- Kemahiran asas renang
- Kemahiran asas menyelamat
- Kemahiran berkayak
6. Tazkirah / aktiviti moral
7. Persembahan kumpulan
8. Refleksi
- Refleksi aktiviti
- Refleksi umum
- Penulisan refleksi
Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Berjiwa merdeka dan perkasa
• Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
• Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesakan masalah
• Membina kemahiran mengurus perubahan

 
Kerohanian dan akhlak keguruan
• Mengenali dan menilai potensi diri insan guru
- Potensi kendiri
- Personaliti kerjaya
- Citra diri insan guru
• Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
• Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.

 
Berilmu, beramal dan berbakti
• Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.
• Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

 
Berakauntabiliti dan amanah
• Berakauntabiliti kepada profesion keguruan
• Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran berkenaan.

 
Berdaya tahan yang tinggi
• Meningkatkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani dan sosial.

 
Kreatif dan inovatif
• Membina kemahiran berfikir aras tinggi dan berupaya menjana pemikiran baru.
• Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan.

Perkhemahan
4 hari 3 malam
(45 Jam)


SEMESTER 2

Tajuk Kandungan Pengajaran

1. Ceramah/ Bengkel
Tema Ceramah/ Bengkel/ Seminar
• Pembinaan Insan Guru yang Seimbang.
- Guru sebagai insan mulia.
- Kualiti peribadi dan professionalisma seorang guru.
- Pembelajaran berterusan dan seluas hayat.
• Guru dan Hubungan Komuniti.
- Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan.
- Guru sebagai agen perubahan masyarakat.
Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan.
• Guru dan akauntabiliti profesionalisma
- Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia.
- Guru reflektif menjana keberkesanan tugas.
- Etika dan moral professional.
- Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru.
2. Aktiviti Kemasyarakatan
• Jenis Khidmat Kemasyarakatan.
- khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas)
- bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)
- gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan).

• Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti.
- kelas tambahan
- klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.
- kem motivasi dan kerjaya
- kempen kesedaran pendidikan.

 
Menghadiri satu ceramah / bengkel / seminar berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Kerohanian dan akhlak keguruan
• Memahami domain pembangunan diri yang seimbang.
• Memahami konsep nilai dan etika keguruan.
• memahami citra diri insan guru.
• Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti
• Memahami konsep nilai dan etika keguruan.
• Memahami kepentingan mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.
• Memahami kepentingan membangunkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

 
Berakauntabiliti dan amanah
• Memahami konsep akauntabiliti professional keguruan.
• Membina komitmen dalam pelaksanaan peranan guru sebagai pendidik, pembimbing dan Pembina akhlak.
• Membina pemikiran proaktif terhadap keperluan dan kepentingan perkhidmatan pendidikan.
• Membina kesedaran sosial dan perkhidmatan.
• Memahami konsep dan kepentingan pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan.

Amali
Merancang dan melaksanakan salah satu daripada jenis aktiviti kemasyarakatan yang ditetapkan dengan mengaplikasikan kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Berjiwa merdeka dan perkasa.
• Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
 Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Kerohanian dan akhlak keguruan.
• Memahami konsep nilai dan etika keguruan.
• Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
• Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.

 
Berilmu, beramal dan berbakti.
• Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab.
• Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

Berakauntabiliti dan amanah.
• Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
• Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran.
• Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.
• Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.

 
Kreatif dan inovatif.
• Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
• Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti.
• Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan.

Catatan:
Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti yang berbeza dalam ketiga-tiga siri khidmat masyarakat yang dikendalikan mengikut semester dan mesti terlibat dalam kedua-dua jenis aktiviti kemasyarakatan.

 
JUMLAH 10 JAM

 

SEMESTER 3


Tajuk Kandungan Jam 10 j

1. Bengkel
Merancang, mengendali dan menghadiri bengkel
Tajuk Bengkel.
• Etiket Sosial dan Protokol
- Pengucapan Awam
- Kesantunan Berbahasa
- Kemahiran mendengar secara efektif.
- Tertib di meja makan
- Pengendalian majlis rasmi (susun atur tempat kedudukan, pengacaraan, sambutan tetamu)
- Etika berpakaian Amali

Merancang, mengendali dan menghadiri bengkel berkaitan tajuk-tajuk berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Berjiwa merdeka dan perkasa
• Membina kemahiran pengurusan dan perubahan diri.
Kerohanian dan akhlak keguruan
• Mengenali dan menilai potensi diri insan guru
- Potensi kendiri
- Personaliti kerjaya
- Citra diri insan guru
• Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.
• Pembangunan insan guru yang seimbang.

Berilmu, beramal dan berbakti
• Menghayati konsep kerja sebagai ibadah dan hidup berbakti.

Berakauntabiliti dan amanah.
• Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran.
• Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.
• Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.

Berdaya tahan yang tinggi
• Meningkatkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi,rohani dan sosial.

 
Kreatif dan inovatif
• Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan. 3

2. Aktiviti Kemasyarakatan
• Jenis Khidmat Kemasyarakatan.
- khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas)
- bantuan bencana (banjir, kebakaran, benca alam)
- gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan).

• Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti.
- kelas tambahan
- klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.
- kem motivasi dan kerjaya
- kempen kesedaran pendidikan.

 
Amali
Merancang dan melaksanakan salah satu daripada jenis aktiviti kemasyarakatan yang ditetapkan dengan mengaplikasikan kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.Berjiwa merdeka dan perkasa.
• Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
• Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

 
Kerohanian dan akhlak keguruan.
• Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
• Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
• Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti.
• Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
• Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab.
• Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

 
Berakauntabiliti dan amanah.
• Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
• Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran.
• Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.
• Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.

Kreatif dan inovatif.
• Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
• Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti.
• Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan.

Catatan:
Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti yang berbeza dalam ketiga-tiga siri khidmat masyarakat yang dikendalikan mengikut semester dan mesti terlibat dalam kedua-dua jenis aktiviti kemasyarakatan

 
Jumlah 10 JAM


SEMESTER 4

Tajuk Kandungan Jam
1. Penyerahan anak angkat.
2. Interaksi dengan komuniti setempat.
3. Aktiviti kerohanian/ moral.
4. Malaysia cergas dan menaikkan bendera.
5. Latihan Dalam Kumpulan (LDK).
6. Kembara Sosial.
7. Refleksi. Amali

Merancang dan mengendalikan aktiviti perkhemahan dengan mengaplikasi kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

• Berjiwa merdeka dan perkasa.
- Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
- Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
- Membina kemahiran pengurusan perubahan.

• Kerohanian dan akhlak keguruan.
- Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
- Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.

 
• Berilmu, beramal dan berbakti.
- Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab.
- Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.
- Kesanggupan berkorban dan menghadapi cabaran.

• Berakauntabiliti dan amanah.
- Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran.
- Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.
- Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.

• Berdaya tahan yang tinggi.
- Menunjukkan daya tahan yang tinggi dari segi fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

 
• Kreatif dan inovatif.
- Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti.
- Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan.
Perkhemahan 3 hari 2 malam
(30 jam)

2. Aktiviti Kemasyarakatan
• Jenis Khidmat Kemasyarakatan.
- khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan, hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas)
- bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)
- gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat kebajikan).

• Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti.
- kelas tambahan
- klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.
- kem motivasi dan kerjaya
- kempen kesedaran pendidikan.
Amali
Merancang dan melaksanakan salah satu daripada jenis aktiviti kemasyarakatan yang ditetapkan dengan mengaplikasikan kemahiran, sikap dan perlakuan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

• Berjiwa merdeka dan perkasa.
- Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
- Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

• Kerohanian dan akhlak keguruan.
- Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
- Menghayati nilai, etika dan akhlak keguruan.
• Berilmu, beramal dan berbakti.
- Mengamalkan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab.
- Menghayati konsep kerja sebagai ibadah.

• Berakauntabiliti dan amanah.
- Menunjukkan kepekaan dan bertindak balas secara positif kepada realiti persekitaran.
- Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.
- Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.

• Kreatif dan inovatif.
- Berupaya berfikir secara kritikal, analitikal dan kreatif dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti.
- Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan.

Catatan:
Guru pelatih perlu mengikuti aktiviti yang berbeza dalam ketiga-tiga siri khidmat masyarakat yang dikendalikan mengikut semester dan mesti terlibat dalam kedua-dua jenis aktiviti kemasyarakatan.

( 35 Jam )

Jumlah 35


 
SEMESTER 5

Tajuk Kandungan Jam
1. Bengkel
Tema Bengkel;
Pengurusan Pendidikan
• Guru dan Perundangan
• Mandat
• Akta 550 ( 1996 )
• Surat Pekeliling Ikhtisas
• Pekeliling Perkhidmatan
• Fungsi JPN dan sektor-sektor
• Fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian dan PKG Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Berjiwa merdeka dan perkasa
 Membina kemahiran mengurus perubahan diri, organisasi dan persekitaran pendidikan
Kerohanian dan akhlak keguruan
 Mengenali dan menilai potensi diri insan guru
- Potensi diri
- Personaliti kerjaya
Citra diri insan guru
 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

 
Berilmu, beramal dan berbakti
 Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti
Berakauntabaliti dan amanah
 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.

Kreatif dan inovatif
 Membuat refleksi secara kritikal keatas bentuk peraturan, dan fungsi-fungsi JPN, PPD dalam pengurusan pendidikan.

2. Lawatan ‘Benchmarking’
Lawatan ke Sekolah Cemerlang / sekolah harapan Negara / Sekolah Inovasi
• Ciri-ciri kepimpinan
- Jenis kepimpinan
• Pengurusan
- Sistematik
- Misi sekolah
- Visi sekolah

• iklim sekolah / Budaya Sekolah

• Infrastruktur / Infostruktur kurikulum
- Makmal:bahasa, sains,biologi,fizik
- Pusat sumber
- Pembelajaran kendiri
- Bilik-bilik khas matapelajaran
- Kios Pembelajaran Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.Berjiwa merdeka dan perkasa
 Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
 Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

 
Kerohanian dan akhlak keguruan
 Mengenali dan menilai potensi diri insan guru
- Potensi diri
- Personaliti kerjaya
- Citra diri insan guru
 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti
 Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti
 Mengamalkan semangat kerja berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.

 
Berakauntabaliti dan amanah
 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. 7

Jumlah 10jam


SEMESTER 6
Tajuk Kandungan Jam

1. Bengkel
Menghadiri bengkel
Tema Bengkel
• Guru Inovatif
- Ciri-ciri guru yang inovatif
• Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem.1 hingga 6
• Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik
• Interpretasi dapatan ujian
• Refleksi BIG Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan

Berjiwa merdeka dan perkasa
 Membina kemahiran mengurus perubahan diri, organisasi dan persekitaran pendidikan

Kerohanian dan akhlak keguruan
 Mengenali dan menilai potensi diri insan guru
- Potensi diri
- Personaliti kerjaya
- Citra diri insan guru

 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.
Berilmu, beramal dan berbakti

 Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti

 
Berakauntabaliti dan amanah
 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.
 Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan.

Berdaya tahan yang tinggi
 Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Kreatif dan inovatif
 Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. 3

2. Lawatan Benchmarking
Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang.
 Inovasi pedagogi Guru Cemerlang
 Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang
 Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang
 Laporan dan Penilaian Reflektif

Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaanBerjiwa merdeka dan perkasa
 Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.
 Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

 
Kerohanian dan akhlak keguruan
 Mengenali dan menilai potensi diri insan guru
- Potensi diri
- Personaliti kerjaya
- Citra diri insan guru
 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti
 Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti
 Mengamalkan semangat kerja berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.

Berakauntabiliti dan amanah
 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. 7

Jumlah 10jam

No comments:

Post a Comment